Česko pro všechny generace

Každý má kde bydlet

Problém

Kdo dnes zkouší najít bydlení, čelí často nepříjemnému překvapení. Máme nejhůře dostupné bydlení v Evropě. Podle dat Eurostatu vzrostly ceny rezidenčních nemovitostí za posledních 15 let o dechberoucích 114 procent. Mnohdy tak ceny nemovitostí a nájemného dosahují takové výše, že i lidé s průměrnými příjmy začínají mít problémy si bydlení dovolit. Jindy člověk narazí na to, že nabídka bydlení je tak malá, že nedokáže uspokojit vysokou poptávku.

Přitom jedním z nejčastějších důvodů odkládání rodičovství je obtížně dostupné bydlení. Pro mnoho mladých lidí, kteří uvažují o založení rodiny a zvažují bydlení v osobním vlastnictví, jsou velkým problémem těžko dosažitelné hypotéky na bydlení. Na rozdíl od jiných zahraničních zemí u nás není rozvinutý trh s nájemním bydlením a dlouhodobé nájmy nejsou běžné, což situaci velmi zhoršuje.

Vize

Bez bydlení nejde žít, a proto zajistíme, že se najde pro každého. Obrovský nárůst nájemního bydlení, to je oč tu běží. Mladí si ho v roce 2030 vybírají stále častěji, protože je levnější a umožňuje jim volně cestovat a měnit své zaměstnání nejen napříč ČR ale v rámci celé EU. Stejně tak k nám dostupné nájmy v krásných historických městech i rozvíjejících se aglomeracích naopak lákají nejlepší mozky ze zahraničí, které zde pomáhají v mnoha startupech a firmách, kde vyrábějí produkty s vysokou přidanou hodnotou.

Zároveň si všichni mohou být jisti, že jakmile chtějí založit rodinu a usadit se, stát jim pomůže. Kdo chce zůstat v nájmu, bude mít smluvní jistotu, že má své bydlení jisté na mnoho let a může tu vychovat děti. Kdo se chce raději přesunout do vlastního, tomu pomáhá zvýhodněná hypotéka a za každé dítě je pomoc vyšší a vyšší. Mnoho domů je za posledních několik let opraveno díky programu Oprav dům po babičce a další stále přibývají, protože co funguje, to se musí zachovat a nemovitostmi se jednoduše neplýtvá.

A co ti, kteří potřebují naši pomoc, protože si nájem ani vlastní bydlení nemohou dovolit? Ani na jsme nezapomněli! Díky výstavbě garantovaného bytového fondu pro potřebné občany se i v těch nejmenších obcích najde místo, kde i chudší člověk a jeho rodina může složit hlavu.

Navíc konečně využijeme potenciálu, který dlouho naši předkové využívali na stavby domů a my jsme na něj zbytečně zanevřeli. Mluvíme o dřevě. Využijeme toho, že ho máme v České republice dostatek. Místo vyvážení do zahraničí poslouží u nás doma. Stavit ze dřeva je rychlejší a přitom má jako materiál výborné energetické vlastnosti. Zjednodušíme předpisy, které jeho využití brzdí a díky tomu bude mít mnohem rodin svůj nový domov. 

Programová řešení

Zajištění dostupného bydlení v gesci obcí výstavbou bytových domů.

Zvýhodněné hypotéky na 1. bydlení s bonusem za každé dítě.

Kompletní podpora energeticky úsporných opatření pro rodinné i bytové domy v programu Nová zelená úsporám.

Rozšíření programu Nová zelená úsporám na další domácnosti.

Program Oprav dům po babičce nejen pro mladé rodiny.

Daňové zvýhodnění výstavby bytových domů odpočtem DPH při výstavbě nájemního bydlení.

Regulace počtu dnů v roce, kdy lze ubytování nabízet formou Airbnb.

Zakotvení podpory dlouhodobých nájmů v legislativě.

Garantovaný bytový fond pro potřebné občany ze strany měst a obcí.

Zjednodušení pravidel pro využití dřeva pro výstavbu bydlení.

Společnost bez překážek

Problém

Rodiče malých dětí se často potýkají s překážkami na každém kroku. V našich městech a obcích se nepočítá s tím, že se ulicemi nebo v dopravních prostředcích pohybují kočárky. Chybí veřejná infrastruktura, která by na rodiče myslela. Stát nemá nikomu říkat, zda se má rozhodnout pro život v rodině a zda a kolik má vychovat dětí, ale je potřeba přivítat a podpořit, pokud se rodiče rozhodnou vychovat více dětí.

Pohyb ve veřejném prostoru bohužel není jediný problém. Podle odhadů studií chybí v České republice kolem 70 tisíc míst pro děti předškolního věku. Využívání zkrácených úvazků je stále relativně nízké. 76 % zaměstnaných žen a 85 % mužů pracuje na plný úvazek, přičemž 13 % žen a pouze 4 % mužů pracuje do 34 hodin týdně. Rodiče tak evidentně nemohou svobodně sladit rodinný a pracovní život.

Ještě hůře jsou na tom ale rodiny, jejichž člen má nějaké zdravotní postižení. Na každém kroku naráží pouze na problémy a bariéry. Od péče v rodině až po chvíli, kdy chtějí bydlet a žít samostatně, realizovat se a nezakoušet denně strach o to, zda si budou moci přichystat snídani nebo jít ven. Potřebují tak jako většinová společnost, plnohodnotný život, ale často dostávají pouze nabídku institucionalizované péče.

Vize

Stát nemá nikomu říkat, zda se má rozhodnout pro život v rodině a zda a kolik má vychovat dětí, ale je potřeba přivítat a podpořit, pokud se rodiče rozhodnou vychovat více dětí. Každá rodina je jiná, každá potřebuje jiné podmínky pro to, aby mohla fungovat. V roce 2030 už je běžně možné udržovat kontakt s profesí i během své rodičovské pauzy. Nemusíme si vybírat, jestli chceme být na 100% rodič nebo na 100% zaměstnanec. Každý si tak může svůj život zařídit podle svého. Kdo chce pracovat, už nemusí ztrácet kontakt s prací během rodičovské. Díky tomu si zachovává své kompetence a dále se v práci rozvíjí a buduje kariéru. Ostatní naopak využívají naplno možnosti užívat si ty nejkrásnější roky se svými ratolestmi v klidu domova. Zkrátka každý si žije svůj život přesně tak, jak sám chce.

Společnost se přizpůsobí nejen potřebám rodin, ale i zdravotně postiženým. Oni se nám přizpůsobit nemohou. Konečně jim nabídneme to, po čem skutečně touží. Důstojnost. Možnost žít podle svého. Život bez bariér, které společnost dříve často uměle vytvářela. Jednoduché způsoby, jak si přizpůsobit domácí péči, získat vzdělání, práci a bydlení dle svých potřeb. To už nebude pro zdravotně postižené nedosažitelný sen, ale realita.

Programová řešení

Vstřícnost společnosti k dětem, aby se předešlo sociálnímu vyloučení rodičů (podpoříme dětské koutky, family pointy či toalety na hřištích).

Vybudujeme bezbariérový veřejný prostor, včetně veřejné dopravy a odstraňování překážek na chodnících.

70 000 míst v předškolních zařízeních pro děti formou školek i dětských skupin.

Zavedeme rodičovské vouchery jako podporu rodičům s mimoškolními aktivitami formou poukazu.

Zkrácené úvazky s garancí návratu do plného úvazku a podporou zachování nebo změny kvalifikace.

Zjednodušíme zdravotně postižením komunikaci se státem a samosprávou např. přeložením formulářů do formy snadného čtení.

Zajištění bezproblémového přístupu ke vzdělávání a na trh práce i pro zdravotně postižené.

Podpora oficiální dobrovolnické činnosti, dobrovolnických a komunitních center daňovými úlevami či dotačními tituly.

Příspěvek na péči přiznaný dle individuálních potřeb OZP, který bude přiznáván rychleji a za komplexního vyhodnocení kompenzačních pomůcek u jednotlivců, aby nemuseli žádat o každou pomůcku zvlášť.

Ochota sdílení péče osoby blízké a sociální služby jako prevence před vyčerpáním a zapojení a proškolení osoby blízké do znalosti, jak pečovat. Kluby pečujících osob a další nástroje na podporu.

Podpora budování kapacit bytů zvláštního určení v dostupných místech pro plnohodnotný život lidí se ZP.

Mít děti už neznamená zchudnout

Problém

Rodiče se často setkávají se stigmatizací a nedostatečným společenským oceněním. To je smutný fakt dneška. Děti jsou přitom radost, naplnění životního smyslu a záruka budoucnosti. Jejich výchova ale stojí mnoho peněz a obětí. Podle zjištění Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí označili bezdětní za nejdůležitější podmínky pro to být rodičem kromě fungujícího partnerského vztahu samostatné bydlení a dostatečný příjem.

K tomu, aby lidé vůbec chtěli mít děti, potřebují vědět, že těhotenství a péče o děti neznamená propad do chudoby. I při vyšších příjmech rodičů přitom s každým dítětem klesá příjem rodiny na každého člena domácnosti a skokově rostou výdaje na děti. Výchova dítěte do dospělosti stojí rodinu podle kvalifikovaných odhadů až neuvěřitelné 4 miliony korun! Pokud zůstane rodičovský příspěvek nízký a stejně tak další podpora státu rodinám a jejich domácím rozpočtům, tak zůstanou všechny problémy jako malá motivace otců k zapojení do péče, jinak řečeno udrží se u nás model „matka pečuje, otec vydělává“, a to se všemi důsledky jako obrovské rozdíly v odměňování mužů a žen, nízké důchody nebo vyšší ohrožení žen chudobou při rozpadu vztahů. Nemluvě o nízké porodnosti, která ohrožuje budoucnost celé naší společnosti. Každé nenarozené dítě je doslova katastrofa. Zásadní je podpora rodin s 3 a více dětmi. Ačkoli tvoří jenom 10 % všech rodin s dětmi, vyrůstá v nich celá třetina nové generace.

Vize

Stát si utřídil své priority a rodina je nyní na prvním místě. Díky vyšším slevám na daních nebo daňovým prázdninám zůstává pracujícím rodičům více z vydělaných peněz a mohou si díky tomu plnit své sny. Rodičovská dovolená, jako ocenění společensky důležité práce při péči o dítě, je plnohodnotnou náhradou mzdy rodičů, kteří se o své děti s láskou starají.

Uvědomili jsme si, že bez rodin a zvláště bez těch velkých rodin naše společnost nepřežije, a proto do nich investujeme. Je to našim národní zájmem. Našli jsme tím cestu z demografické katastrofy, která se na nás celá desetiletí řítila. Nikdo už nerozporuje, že výchova dítěte je významnou zásluhou z hlediska budoucnosti státu, a to nejen budoucnosti ekonomické. Stejně jako vlastní bydlení jsou také děti jistotou v důchodovém věku. Jistotou, že nebudeme žít ani v chudobě a na sklonku svého života ani v osamění. 

Investice společnosti do dětí tak funguje i jako 4. pilíř důchodového systému. Rodiče již nejsou trestáni důchodovým systémem za to, že část svého života věnovali výchově dětí místo toho, aby budovali kariéru. Naopak se to vyplatí a to nejen finančně, protože nikdo se o své rodiče nepostará lépe než vlastní děti. V roce 2030 se tak beze strachu z chudoby můžeme naplno starat o to, co je v životě nejcennější. Naše děti, náš odkaz.

Programová řešení

Zvýšení daňových slev na děti, a to zejména u 3. a dalších dětí.

Digitalizace komunikace rodičů a státu.

Flexibilní rodičovská i mateřská i pro studentky.

Společný vyměřovací základ manželů jako dobrovolná možnost, kterou lze využít při odchodu do důchodu.

Rodičovský vyměřovací základ – Pro výpočet důchodu za dobu, kdy rodič pečuje o malé dítě (maximálně do jeho 4 let) se bude vycházet z aktuální průměrné mzdy v ČR v daném roce, což nejvíce zvýší důchody matkám s nižšími příjmy.

Přidáváme zdraví a radost vašim rokům

Problém

Není před tím úniku. Populace stárne a budeme čelit nedostatku personálu v sociálních službách i zdravotnictví. Bohužel jsme si ještě nezvykli se o sebe dobře starat po celý život a i kvůli tomu se zvyšuje počet chronických onemocnění. Nízká zdravotní gramotnost a neefektivita zdravotnického systému mohou snadno vést nejen k růstu nákladů státu na zajištění péče, ale i k omezování dostupnosti a kvality zdravotnictví. Takový vývoj by měl obrovské sociální a ekonomické dopady.

Kromě nemocí nebo chudoby ale ve stáří bojujeme možná ještě s horším nepřítelem. Samotou. Ta postihuje stále více lidé a stát neumí hledat dostatečně efektivní způsoby jejich integrace do společnosti. Zaspal. Být sám je přitom mnohdy ještě větší utrpení než leckterá nemoc, protože nepostihuje pouze tělo, ale i lidskou psychiku. Stáváme se tak postupně zemí, kde přibývá starých, nemocných a osamocených.

S obojím by mohla pomoci péče o starší nemocné v domácím prostředí. Jenže nepomáhá. Proč? Současně nastavený systém péče o osobu blízkou, kdy osoba pečuje 24 hodin každý den, vede pouze k tomu, že takový člověk nemá nakonec čas ani sám na sebe. Často nemá odbornou zkušenost a nemá kde získat odbornou podporu. Příspěvek na péči dnes není možné využít na sdílení péče a mnohdy tak dochází ke zhoršení vztahů v rodině vyčerpání i zdravotního stavu. Vše tak nevyhnutelně končí hospitalizací opečovávané osoby a jejím odloučením od rodiny. Přitom podle výzkumu domácího hospice Cesta domů a STEM/MARK si 78 % Čechů přeje dožít v domácím prostředí a naopak nejméně přijatelným prostředím je léčebna dlouhodobě nemocných.

Na ty, kterým se poštěstí zůstat doma, ale kromě nemocí čeká ještě jedno nebezpečí. V posledních letech si nejvíce osamocené seniory vybírají jako svůj terč různí podvodníci a pochybní obchodníci. Lidově se jim říká šmejdi. Ti se je snaží obrat o peníze pomocí různých sociálních technik. Ať už se jedná přímo o podvod, nebo o nekalou obchodní techniku. Řada seniorů tak přijde o své finanční prostředky a zůstane na stáří nezabezpečena, bez možnosti si potřebné finance vydělat, protože jim to nedovolí jejich zdravotní strav, případně kvůli věku neseženou práci.

Vize

Středobodem zdravotního systému musí být člověk. Nikoliv jen jako pacient, ale jako bytost, která si zaslouží úctu, čas, odpovídající komunikaci a porozumění. Hlavním cílem není uzdravovat všechny nemocné, ale zejména udržet co nejvíce lidí co nejdéle zdravých. Prevence se stane naprosto zásadní součástí našeho zdravotnického systému. Budeme do ní investovat alespoň 5 % rozpočtu na zdravotnictví. To přestane svou kvalitu měřit počty úspěšných operací, předepsaných pilulek a jiných úkonů. Zásadním měřítkem se stane počet lidí, kteří prožijí větší část svého života ve zdraví. Tomuto cíli přizpůsobíme celou filozofii péče o staré a nemocné, stejně jako financování našeho zdravotnictví.

Stáří kdysi bývalo běžnou součástí důstojného života, nikoliv vstupenka do chudoby a samoty. K tomu se musíme vrátit. Zdravotní a sociální služby musím umět být mobilní, aby každý člověk mohl žít tam, kde má kořeny, přátele a rodinu. Tam, kde se cítí nejlépe. Tam, kde mohou být i nadále co nejaktivnější součástí své komunity. Rodinám vytvoříme lepší podmínky pro zapojení do péče o své starší rodiče a prarodiče. Pečující tak budou mít možnost lépe slaďovat svůj pracovní život s péčí o potřebného člena rodiny včetně zvýšení dostupnosti odlehčovacích služeb. Díky nim budou mít možnost odpočinku od náročné péče.

Stejně jako s nemocemi se umíme vypořádat i s tzv šmejdy. Senioři jsou zákonem mnohem více chráněni. Společnost k nim přistupuje s respektem, ale zároveň s vědomím, že jsou zvlášť zranitelnou skupinou. A proto nastavila taková pravidla, která nekalé obchodní praktiky u seniorů postihují přísněji než u zbytku populace a zároveň jim dávají větší možnost obrany. Šmejdům už v České republice pšenka nepokvete.

Programová řešení

Kontakt:

Ústřední kancelář
Palác Charitas, Karlovo nám. 5
128 00  Praha 2

tel.: 226 205 111
konference2030@kducsl.cz

copyright © 1997–2021 KDU-ČSL, všechna práva vyhrazena. Informace o ochraně osobních údajů naleznete ZDE.